Produkcja nowoczesnych maszyn do oczyszczania ścieków to najważniejsze czynności, jakie stawia przed sobą firma Montech. Mimo to skupia na produkcji się także innych elementów wysoko wyspecjalizowanych, które służą ochronie środowiska naturalnego. Maszyny, w jakie da się nabyć w Montech, to maszyny oddzielające nieczystości w stanie stałym i stanie płynnym (prasa filtracyjna różnych typów), odwadniające, transportujące, służące do higienizacji osadów ściekowych i inne.
Prasa taśmowa to unowocześniona technika służąca do szczegółowego odwadniania osadów różnego rodzaju z małych i średniej wielkości komunalnych oczyszczalni ścieków, ze stacji uzdatniania wody oraz z zakładów przemysłu, takich jak mleczarnie albo zakłady hodowli zwierząt. Ten rodzaj urządzenia w przedsiębiorstwie Montech proponowany jest w kilku rodzajach. Maszyna wyposażona jest np. w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wykonana została całaze stali kwasoodpornej.

Prasa komorowa wyjątkowo przydaje się przy odsączaniu groźnych osadów, ponieważ odsącza skażone elementy w stanie stałym od stanu płynnego. Ich największe użycie jest zauważalne w produkcji o typie spożywczym, cukierniczym, medycznym, piwowarskim, warzywno-owocowym itd.

Firma Montech jest w stanie zagwarantować efektywność funkcjonowania urządzenia: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych. Ponieważ osady ze ścieków są sporym problemem dla funkcjonowania oczyszczalni, aby je wyeliminować, wybiera się specjalistyczną technologię, którą okazuje się higienizacja osadów. Polega ona na mieszaniu ich z wapnem lub innymi elementami o właściwościach higienizujących. Montech oferuje sprzęty tego rodzaju o wydajności od 1m3/h do 60m3/h. Są zbudowane z: silosa, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika.

Profesje przedsiębiorstwa Montech powiększają się, dzięki czemu jest ona w stanie zwiększyć zakres swojej aktywności na rynku.

Angażuje się również w budowania, rozbudowywania, przebudowy oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie miast albo gmin. Wachlarz propozycji jest naprawdę szeroki, więc dobrze jest uwzględnić doświadczenie w branży, które oferuje firma Montech..
Artykuł z:: http://montech.pl

Zobacz:
Nurt na wycieczki
Radomska kasa fiskalna
Mikroskop 300x